OORSPRONG
ZANGONTWIKKELING
DE

Groepslessen

Ik bied een basiscursus en een vervolgcursus aan. Beide cursussen zijn bedoeld voor mensen die graag en met plezier willen zingen en de mogelijkheden van hun stem willen ontdekken. In de cursus werken we gezamenlijk aan ontspanning, ademhaling (verbinding), klank, liederen en songs. In liederen en songs werken we aan melodie, ritme, tekst, betekenis, gevoel en expressie. We zingen gezamenlijk en apart, soms meerstemmig. Het doel is te komen tot een stem die in liederen en songs uitdrukt wat in ons leeft. De basiscursus start meestal in augustus en januari en bestaat uit 10 groepslessen, eens per twee weken van 19.15 tot 21.30 uur. Aan de cursus gaat één individuele les vooraf ter kennismaking. De vervolgcursus biedt de mogelijkheid om je verder te ontplooien, maar is voor het overige gelijk aan de opzet van de basiscursus.
CURSUS ZANGONTWIKKELING
In een individuele les of duo les is het mogelijk op maat te werken aan de zangontwikkeling. Over het algemeen is een ritme van eens per 14 dagen één uur aan te bevelen. Start in overleg (in principe gedurende het hele jaar)
OORSPRONG
DE

Groepslessen

Ik bied een basiscursus en een vervolgcursus aan. Beide cursussen zijn bedoeld voor mensen die graag en met plezier willen zingen en de mogelijkheden van hun stem willen ontdekken. In de cursus werken we gezamenlijk aan ontspanning, ademhaling (verbinding), klank, liederen en songs. In liederen en songs werken we aan melodie, ritme, tekst, betekenis, gevoel en expressie. We zingen gezamenlijk en apart, soms meerstemmig. Het doel is te komen tot een stem die in liederen en songs uitdrukt wat in ons leeft. De basiscursus start meestal in augustus en januari en bestaat uit 10 groepslessen, eens per twee weken van 19.15 tot 21.30 uur. Aan de cursus gaat één individuele les vooraf ter kennismaking. De vervolgcursus biedt de mogelijkheid om je verder te ontplooien, maar is voor het overige gelijk aan de opzet van de basiscursus.
CURSUS ZANGONTWIKKELING
In een individuele les of duo les is het mogelijk op maat te werken aan de zangontwikkeling. Over het algemeen is een ritme van eens per 14 dagen één uur aan te bevelen. Start in overleg (in principe gedurende het hele jaar)

Individuele lessen

en duo lessen

ZANGONTWIKKELING