LOGOPEDIE
OORSPRONG
DE
PRAKTISCHE INFORMATIE
Verwijzing en DTL (Directe Toegankelijkheid Logopedie) Logopedie voor kinderen zit in het basispakket en wordt tot 18 jaar volledig vergoed. Wanneer u 18 jaar of ouder bent, valt logopedie onder het eigen risico. Wanneer u dat heeft overschreden, worden de behandelingen volledig vergoed. Vanaf 1 augustus 2011 geldt voor een aantal zorgverzekeraars, dat u zonder verwijzing een afspraak bij de logopedist kunt maken. Of dit voor uw zorgverzekeraar geldt, kunt u het beste in uw polis nakijken. Ook kunt u deze vraag bij aanmelding aan ons voorleggen. Vergoeding Wij hebben met alle zorgverzekeraars overeenkomsten afgesloten. Voor cliënten met een naturapolis brengen wij de kosten rechtstreeks bij de zorgverzekeraar in rekening. Wanneer u een restitutiepolis heeft, kunt u bij de intake aangeven of u de nota thuis wilt ontvangen, of dat de nota aan de zorgverzekeraar moet worden gezonden. Afmelden Een gemaakte afspraak dient tenminste 24 uur tevoren te worden afgezegd. Hiervoor is de voice-mail altijd bereikbaar. Wanneer u niet tijdig afmeldt, worden de kosten bij u in rekening gebracht.
Werkwijze Bij uw eerste bezoek neemt u de verwijzing, uw identiteitsbewijs en uw verzekeringspas mee. Nadat wij uw klacht en de probleemgeschiedenis met u hebben besproken, wordt een behandelovereenkomst gesloten en zal een onderzoek plaatsvinden. Na afronding van het onderzoek wordt de logopedische diagnose vastgesteld en het behandelplan aan u voorgelegd. Wij maken ook afspraken met u over wat u thuis zelf doet om wat u geleerd heeft toe te passen. Privacy Kijk hier voor informatie over onze privacy-regeling (pdf-bestand) Samenwerkingsverbanden Van Top Tot Teen is een samenwerkingsverband in Hilvarenbeek waarin bijna alle paramedische disciplines in Hilvarenbeek vertegenwoordigd zijn. Momenteel zijn dat een kinderfysiotherapeut, een oefentherapeut Cesar, een logopedist, een fysiotherapeut, een podotherapeut, een verloskundige, en een gezondheidszorgpsycholoog/orthopedagoog. Het belangrijkste doel van deze samenwerking is een toegankelijke, doelmatige en kwalitatief verantwoorde zorg voor de patiënt/cliënt. Verder zitten wij in een kwaliteitskring met collega’s logopedisten. Wij inspireren elkaar, bevorderen elkaars kwaliteiten en de kwaliteit van de zorg. We wisselen ook vakkennis uit.
OORSPRONG
DE
PRAKTISCHE INFORMATIE
Verwijzing en DTL (Directe Toegankelijkheid Logopedie) Logopedie voor kinderen zit in het basispakket en wordt tot 18 jaar volledig vergoed. Wanneer u 18 jaar of ouder bent, valt logopedie onder het eigen risico. Wanneer u dat heeft overschreden, worden de behandelingen volledig vergoed. Vanaf 1 augustus 2011 geldt voor een aantal zorgverzekeraars, dat u zonder verwijzing een afspraak bij de logopedist kunt maken. Of dit voor uw zorgverzekeraar geldt, kunt u het beste in uw polis nakijken. Ook kunt u deze vraag bij aanmelding aan ons voorleggen. Vergoeding Wij hebben met alle zorgverzekeraars overeenkomsten afgesloten. Voor cliënten met een naturapolis brengen wij de kosten rechtstreeks bij de zorgverzekeraar in rekening. Wanneer u een restitutiepolis heeft, kunt u bij de intake aangeven of u de nota thuis wilt ontvangen, of dat de nota aan de zorgverzekeraar moet worden gezonden. Afmelden Een gemaakte afspraak dient tenminste 24 uur tevoren te worden afgezegd. Hiervoor is de voice- mail altijd bereikbaar. Wanneer u niet tijdig afmeldt worden de kosten bij u in rekening gebracht. Werkwijze Bij uw eerste bezoek neemt u de verwijzing, uw identiteitsbewijs en uw verzekeringspas mee. Nadat wij uw klacht en de probleemgeschiedenis met u hebben besproken, wordt een behandelovereenkomst gesloten en zal een onderzoek plaatsvinden. Na afronding van het onderzoek wordt de logopedische diagnose vastgesteld en het behandelplan aan u voorgelegd. Wij maken ook afspraken met u over wat u thuis zelf doet om wat u geleerd heeft toe te passen. Privacy Kijk hier voor informatie over onze privacy-regeling (pdf-bestand) Samenwerkingsverbanden Van Top Tot Teen is een samenwerkingsverband in Hilvarenbeek waarin bijna alle paramedische disciplines in Hilvarenbeek vertegenwoordigd zijn. Momenteel zijn dat een kinderfysiotherapeut, een oefentherapeut Cesar, een logopedist, een fysiotherapeut, een podotherapeut, een verlos- kundige en een gezondheidszorg- psycholoog/orthopedagoog. Het belangrijkste doel van deze samenwerking is een toegankelijke, doelmatige en kwalitatief verantwoorde zorg voor de patiënt/cliënt. Verder zitten wij in een kwaliteitskring met collega’s logopedisten. Wij inspireren elkaar, bevorderen elkaars kwaliteiten en de kwaliteit van de zorg. We wisselen ook vakkennis uit.
LOGOPEDIE