OORSPRONG
DE
Bewust Zijn in contact met je energiestroom; je vrij voelen; in vrede zijn met wie je echt bent als basis voor echte Communicatie
Een gezonde communicatieve ontwikkeling vraagt dat je je Heel Zijn terugvindt. Alles is in oorsprong in je aanwezig. Door je aandacht naar binnen te richten, maak je met en vanuit hart en ziel contact met wat is opgeslagen in je lichaam en je energieveld. Zingeving wordt betekenisvol. Wie je van nature bent, zit soms verborgen onder emoties, pijn, angsten, gewoontes, patronen, ideeën, die je in de loop van je leven of andere levens hebt opgebouwd. Sommige ervaringen vragen om opnieuw beleefd te worden, zodat ze liefdevol getransformeerd kunnen worden. Soms is het voldoende om je weer helemaal te kunnen ontspannen, weer samen te vallen met jezelf en je lichaam. Je bent er dan helemaal, in alle eenvoud. Ook voor een ander. Dit zal direct tot uitdrukking komen in je communicatie.
Als mens kun je een verbinding zijn tussen hemel en aarde. Door Licht en Liefde door je heen te laten gaan, kun je zijn wie je bent. Zo lever je een bijdrage aan de wereld. Als je jezelf helemaal open stelt voor wat er nog meer is, kun je volledig mens worden. Vol en ledig: gevuld door de Universele energie en leeg omdat je los laat wat niet meer nodig is. Je kunt dan luisteren naar je innerlijke stem en afstemmen op de informatie die vanuit het Universum naar ons toe komt. Je leert dan instrument te zijn en ongehinderd de energie en creatieve impulsen door te laten. Je wordt geleid, spreekt en handelt vanuit wat je echt van binnen ervaart. Vanuit Liefde voor jezelf vallen je persoon en je Wezen samen. Door respect te hebben voor al je ervaringen, ontstaat er een immense ruimte om jezelf te zijn. Er is vrede met wie je van nature bent. Je ervaart de vreugde van het mens zijn en die vreugde deel je in het contact met anderen. Die ervaren daardoor ruimte om zichzelf te zijn. Klik hier om te ontdekken voor wie de cursussen bedoeld zijn. Klik hier om te zien wat de mogelijkheden zijn met communicatie, bewustwording en zingeving. Op de cursuspagina vind je mogelijkheden om hier mee aan de slag te gaan.
VISIE OP COMMUNICATIE, BEWUSTWORDING EN ZINGEVING
COMMUNICATIE, BEWUSTWORDING EN ZINGEVING
OORSPRONG
COMMUNICATIE, BEWUSTWORDING EN ZINGEVING
DE
Bewust Zijn in contact met je energiestroom; je vrij voelen; in vrede zijn met wie je echt bent als basis voor echte Communicatie
Een gezonde communicatieve ontwikkeling vraagt dat je je Heel Zijn terugvindt. Alles is in oorsprong in je aanwezig. Door je aandacht naar binnen te richten, maak je met en vanuit hart en ziel contact met wat is opgeslagen in je lichaam en je energieveld. Zingeving wordt betekenisvol. Wie je van nature bent, zit soms verborgen onder emoties, pijn, angsten, gewoontes, patronen, ideeën, die je in de loop van je leven of andere levens hebt opgebouwd. Sommige ervaringen vragen om opnieuw beleefd te worden, zodat ze liefdevol getransformeerd kunnen worden. Soms is het voldoende om je weer helemaal te kunnen ontspannen, weer samen te vallen met jezelf en je lichaam. Je bent er dan helemaal, in alle eenvoud. Ook voor een ander. Dit zal direct tot uitdrukking komen in je communicatie. Als mens kun je een verbinding zijn tussen hemel en aarde. Door Licht en Liefde door je heen te laten gaan, kun je zijn wie je bent. Zo lever je een bijdrage aan de wereld. Als je jezelf helemaal open stelt voor wat er nog meer is, kun je volledig mens worden. Vol en ledig: gevuld door de Universele energie en leeg omdat je los laat wat niet meer nodig is. Je kunt dan luisteren naar je innerlijke stem en afstemmen op de informatie die vanuit het Universum naar ons toe komt. Je leert dan instrument te zijn en ongehinderd de energie en creatieve impulsen door te laten. Je wordt geleid, spreekt en handelt vanuit wat je echt van binnen ervaart. Vanuit Liefde voor jezelf vallen je persoon en je Wezen samen. Door respect te hebben voor al je ervaringen, ontstaat er een immense ruimte om jezelf te zijn. Er is vrede met wie je van nature bent. Je ervaart de vreugde van het mens zijn en die vreugde deel je in het contact met anderen. Die ervaren daardoor ruimte om zichzelf te zijn. Klik hier om te ontdekken voor wie de cursussen bedoeld zijn. Klik hier om te zien wat de mogelijkheden zijn met communicatie, bewustwording en zingeving. Op de cursuspagina vind je mogelijkheden om hier mee aan de slag te gaan.
VISIE OP COMMUNICATIE, BEWUSTWORDING EN ZINGEVING